Kontaktinfo

Anne Lajla Westerfjell Kalstad (leder)
E-post: sorsamiskhelsenettverk@gmail.com
Tlf.: (+47) 413 33 342

Sørsamisk helsenettverk/Åarjelsaemien healsoeviermie er et nettverk av helsepersonell i sørsamisk område, som arbeider for likeverdige helsetjenester til samisk befolkning i sørsamisk område.

— Foto: Tom Gustavsen