Kontaktinfo

Anne Lajla Westerfjell Kalstad (leder)

E-post: sorsamiskhelsenettverk@gmail.com

E-post: annelajla@gmail.com

Tlf.: (+47) 413 33 342

Johan Inge Greff (nestleder)

E-post: johangreff@hotmail.com

Tlf.: 472 63 979

Jenni Valseth (økonomiansvarlig)

E-post: jennivalseth@hotmail.com

Tlf.: 991 01 150

Sara Bransfjell (styremedlem)

E-post: sarabransfjell@hotmail.com

Tlf.: 980 39 510

Hanne Svinsås Magga (styremedlem)

E-post: hanne.magga@hotmail.com

Tlf.: 908 81 245

Per Martin Westerfjell (styremedlem)

E-post: permartinw@gmail.com

Tlf.: 915 13 511

Petra Henriksson (varamedlem)

E-post: petra.henriksson@regionjh.se

Max Machkè (varamedlem)

E-post: maxmackhe@gmail.com

Sørsamisk helsenettverk/Åarjelsaemien healsoeviermie er et nettverk av helsepersonell i sørsamisk område, som arbeider for likeverdige helsetjenester til samisk befolkning i sørsamisk område.

— Foto: Tom Gustavsen