Samisk helseteam/Saemien healsoedåehkie

Samisk helseteam er et 2-årig samhandlingsprosjekt mellom Røros kommune, St Olavs hospital og Sørsamisk helsenettverk.

Kontakt oss

Det er et stort behov for likeverdige helsetjenester for samisk befolkning i sørsamisk område. Sørsamisk helsenettverk består av helsepersonell som samarbeider på tvers av forvaltningsnivå, kommuner, fylker og land.

Samiske eldre i sykehjem og hjemmebasert omsorg

Helsedirektoratets tilskuddsordning: Fagutvikling og kompetanseheving i omsorgstjenestene til samiske brukere.