Sørsamisk helsenettverk / Åarjelsaemien helsoeviermie. Foto: Tom Gustavsen

Samisk helseteam/Saemien healsoedåehkie

InnledningSamisk helseteam/saemien healsoedåehkie er et 2-årig…


Photo by Georg Arthur Pflueger on Unsplash

Samiske eldre i sykehjem og hjemmebasert omsorg

Målet med prosjektet er å:Framskaffe, initiere og spre kunnskap om behovene til…