Sørsamisk helsenettverk / Åarjelsaemien helsoeviermie. Foto: Tom Gustavsen

Samisk helseteam

InnledningSamisk helseteam er et 1-årig samhandlingsprosjekt mellom Røros…


Photo by Georg Arthur Pflueger on Unsplash

Samiske eldre i sykehjem og hjemmebasert omsorg

Målet med prosjektet er å:Framskaffe, initiere og spre kunnskap om behovene til…