Sørsamisk helsenettverk / Åarjelsaemien helsoeviermie. Foto: Tom Gustavsen

Sørsamisk helsenettverk / Åarjelsaemien helsoeviermie

Om ossSørsamisk helsenettverk/Åarjelsaemien healsoeviermie er et nettverk av…


Sørsamisk helsenettverk / Åarjelsaemien helsoeviermie. Foto: Tom Gustavsen

Samisk helseteam

InnledningSamisk helseteam er et 1-årig samhandlingsprosjekt mellom Røros…


Foto: Tom Gustavsen

Kontakt oss

KontaktinfoAnne Lajla Westerfjell Kalstad (leder) E-post:…


Photo by Georg Arthur Pflueger on Unsplash

Samiske eldre i sykehjem og hjemmebasert omsorg

Målet med prosjektet er å:Framskaffe, initiere og spre kunnskap om behovene til…