Offentlige tjenester

Om samisk helseteam hos Røros kommune:
https://roros.kommune.no/helse-og-omsorg/samisk-helseteam/
Saemien healsoedåehkie/ samisk helseteam i Røros skal hjelpe deg som er samisk innbygger, slik at du får tilgang på likeverdige tjenester.

Om samisk helseteam hos St. Olav hospital:
https://stolav.no/samisk-helseteam
Samisk helseteam er et prosjekt som består av et team av helsepersonell med kompetanse innen samisk språk og kultur. De er ansatt i sine respektive stillinger, og har et spesielt ansvar for å ivareta samiske pasienters rettigheter og behov.

Annet