Om oss

Sørsamisk helsenettverk/Åarjelsaemien healsoeviermie er et nettverk av helsepersonell i sørsamisk område, som arbeider for likeverdige helsetjenester til samisk befolkning i sørsamisk område.
Stiftelsesdato var 13.02.19.

Det er et stort behov for likeverdige helsetjenester for samisk befolkning i sørsamisk område.

— Foto: Tom Gustavsen

Sørsamisk helsenettverk består av helsepersonell som samarbeider på tvers av forvaltningsnivå, kommuner, fylker og land.

Styret er satt sammen helsepersonell med ulik helsefaglig bakgrunn, og er lokalisert på norsk og svensk side av åarjel-Saepmie. Dette gjør at vi kan jobbe bredt i hele sørsamisk område. Denne måten å organisere seg på er nødvendig for å ha en arena for samisk helse i områder der samer lever i minoritet. Vi bidrar også med kunnskapsformidling i våre lokalområder. Nettverket er registrert i Brønnøysundregisteret.

Vi jobber bredt i hele sørsamisk område og bidrar også med kunnskapsformidling i våre lokalområder.

— Foto: Madara Parma

Helsetjenester for samisk befolkning

Sørsamisk helsenettverk har utviklet en modell for helsetjenester for samisk befolkning, som er inspirert av måten helsetjenester for urfolk er organisert i Alaska. Modellen kalles samisk helseteam. Denne modellen skal prøves ut i et prosjekt som eies av Røros kommune og Sørsamisk helsenettverk i 2020-2022.

Modellen utnytter kompetansen til samisk helsepersonell i kommune og helseforetak, bidrar til å heve kompetanse om samisk helse blant helsepersonell, og sikrer at samiske pasienters rettigheter og behov ivaretas i møte med helsevesenet.

Vi ønsker å være med på å utvikle en nasjonal modell for helsetjenester til samisk befolkning.

— Samisk helseteam

Kontaktinfo

Anne Lajla Westerfjell Kalstad (leder)

E-post: sorsamiskhelsenettverk@gmail.com

E-post: annelajla@gmail.com

Tlf.: (+47) 413 33 342

Johan Inge Greff (nestleder)

E-post: johangreff@hotmail.com

Tlf.: 472 63 979

Jenni Valseth (økonomiansvarlig)

E-post: jennivalseth@hotmail.com

Tlf.: 991 01 150

Sara Bransfjell (styremedlem)

E-post: sarabransfjell@hotmail.com

Tlf.: 980 39 510

Hanne Svinsås Magga (styremedlem)

E-post: hanne.magga@hotmail.com

Tlf.: 908 81 245

Per Martin Westerfjell (styremedlem)

E-post: permartinw@gmail.com

Tlf.: 915 13 511

Petra Henriksson (varamedlem)

E-post: petra.henriksson@regionjh.se

Max Machkè (varamedlem)

E-post: maxmackhe@gmail.com

Styre

Leder: Anne Lajla Westerfjell Kalstad
Nestleder: Johan Inge Greff
Økonomiansvarlig: Jenni Valseth
Styremedlemmer: Sara Bransfjell, Hanne Svinsås Magga, Per Martin Westerfjell
Varamedlemmer: Petra Henriksson, Max Machkè
Valgkomite: Astrid Nordfjell